Gödning

Biobact 1 liter KRAV

Biobact är en organisk växtnäring som är godkänd för ekologisk odling. Den unika sammansättningen...

99,90 kr

Biobact 2,5 liter KRAV

Biobact är en organisk växtnäring som är godkänd för ekologisk odling. Den unika sammansättningen...

149,00 kr

Giva Växtnäring 750 ml

En växtnäring med mikronäringsämnen som är väl sammansatt för de flesta gröna och blommande...

59,90 kr

Orkide´näring 250 ml

Orkidé är en växtnäring med mikronäringsämnen som är sammansatt för orkidéns behov. Jorden bör...

39,90 kr

Pelargonnäring 750 ml

Pelargon är en växtnäring med mikronäringsämnen som är väl sammansatt för pelargonens behov. Näring...

59,90 kr

Blodmjöl 1 kg

Organiskt kväverikt gödsel, till ekologisk odling.  

79,00 kr

Rhododendrongödsel 2 kg

Specialgödsel till surjordsväxter, organisk bas. (NPK 8-2-5)

79,00 kr

Biobact näringspinne för blommande växter 28 stycken

Organiskt baserade näringspinnar med levande mikroorganismer för blommande växter.

50,00 kr

Biobact näringspinnar för gröna växter 28 stycken

Organiskt baserade näringspinnar, speciellt anpassade till gröna växter. Den unika sammansättningen...

50,00 kr

Benmjöl 2 kg

Organiskt fosfor och kaliumrikt gödsel, till ekologisk odling.

79,00 kr