Supalyx Sheep 22,5kg

Produkt nr.: GA02675
Pris exkl. moms: 369,00 kr
Pris (inkl. moms): 461,25 kr
Tillgänglighet: I lager

Ett mineral-/vitaminslick som lämpar sig för dräktiga tackor och lamm på bete eller
grovfoder. Optimerat innehåll som inkluderar zink och höga halter av Vitamin E.

Erbjud djuren fri tillgång och som en del av en grovfoderbaserad kost. Konsumtionen kommer att påverkas av antalet hinkar per djur, det övriga fodrets tillgänglighet och kvalitet, andra foderkällor, djurens ålder och närhet till vattenkällor. Se till att grovfoder och vatten alltid finns tillgängligt. Vid matning utomhus, se över betesområdet och placera långt från dricksvattnet. Stapla inte mer än en pall högt.

Åtgång: Erbjud en hink per 35 får.

Som vägledning så kommer den förväntade dagliga förbrukningen att vara:
Får: upp till 40g/djur/dag