Supalyx Magnesium 22,5kg

Produkt nr.: GA02673
Pris exkl. moms: 369,00 kr
Pris (inkl. moms): 461,25 kr
Tillgänglighet: I lager

Välsmakande magnesiumtillskott för köttdjur, mjölkkor och får som löper risk för
magnesiumbrist. Inte lämpligt att ge före lamning eller till lamm.

Användningsinstruktioner:
Erbjud djuren fri tillgång och som en del av en grovfoderbaserad kost. Konsumtionen kommer att påverkas av antalet hinkar per djur, det övriga fodrets tillgänglighet och kvalitet, andra foderkällor, djurens ålder och närhet till vattenkällor. Se till att grovfoder och vatten alltid finns tillgängligt. Vid matning utomhus, se över betesområdet och placera långt från dricksvattnet. Stapla inte mer än en pall högt.

Åtgång: Erbjud en hink per 15 nötkreatur eller per 35 får.

Som vägledning så kommer den förväntade dagliga förbrukningen att vara:
Nötkreatur: upp till 200 g / djur / dag
Får: upp till 30 g / djur / dag

Används vid de tider på året då höga nivåer av magnesium behövs.