Mus & Råttfritt MR130DG4

Produkt nr.: GN25117
Pris exkl. moms: 799,20 kr
Pris (inkl. moms): 999,00 kr
Tillgänglighet: I lager

Mus & Råttfritt™ håller borta möss och råttor inomhus
– effektivt, hygieniskt och giftfritt. Silverline® Double
Guard® är en unik ljudteknologi som effektivt skrämmer
bort skadedjuren. Sätt enheten i vägguttaget på det
utrymme du vill skydda, den verkar direkt och dygnet
runt! IP55 klassad (dammskyddad och spolsäker). MR
130 täcker upp till 130 m².

Mus och Råttfritt™ sänder ut det unika ultraljudet
A-Guard®, ett varierat och väl anpassat ultraljud som
avskräcker möss och råttor. A-Guard® stör möss och
råttors naturliga sätt att bete sig och kommunicera och
skapar en odräglig miljö för djuren, vilket gör att de
undviker det aktuella utrymmet.

För att ge ett maximalt skydd är centralenheten MR
130 DG4 utrustad med Double Guard®, vilket är en
kombination av A-Guard® och Electro Pulse®. Electro
Pulse® sänder ut elektromagnetiska pulseringar
som avskräcker möss och råttor från att utnyttja
kabeldragningar som springvägar.

MR 130 DG4 enheten täcker en öppen yta på upp till
130 m². IP55 klassad (dammskyddad och spolsäker),
utrustad att tåla tuffare miljöer såsom garage, källare,
vind, stall och krypgrund. Ljudet påverkar inte människor
eller husdjur (undantaget tamgnagare) och skapar
inte resistens hos de avsedda djuren. Stör inte annan
elektronisk utrustning. Produkterna ingår i Silverline®
Pest Protect system®.