Dräneringsrör av PVC för lantbruk, ring 50 m 58mm

Produkt nr.: GE3002003021
Pris exkl. moms: 966,00 kr
Pris (inkl. moms): 1 207,50 kr
Tillgänglighet: 3 dagar
  • Försäljare: Gelia

Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus eller sågspån ger detta rör ett väl fungerande och effektivt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamningsbenägna jordar bör inslamningsskydd användas under röret.