DIGIDERM 200L

Produkt nr.: GA03345-F
Pris exkl. moms: 18 995,00 kr
Pris (inkl. moms): 23 743,75 kr
Tillgänglighet: På begäran

Praktiska Instruktioner - DIGIDERM ™ i klövbadet

1. FÖRBEREDELSER  
• Kontrollera hälsotillståndet på klövarna i besättningen. Läs klövrapporten.
Studera hur korna går - finns det några halta kor? 


2. VERKA KLÖVARNA  
Verka klövarna som brukligt . Rengör sedan och torka klöven med vatten absorberande papper. Som en förebyggande åtgärd appliceras DigiDerm ™ Plus  alternativt Digiderm pasta på klöven samt i det interdigitala utrymmet ( inget bandage behövs vid förebyggande åtgärder ).
• Vid klövexem ( Digital Dermatit):
Rengör och torka den infekterade delen av huden. Applicera DigiDerm ™ Pasta på och runt det smittade området, dvs både på klöven och i klövspalten och skydda med en elastisk binda . Ta bort bandaget efter 5 dagar . Vid behov : upprepa proceduren men utan något bandage den andra gången. .
• Vid infekterade skador på vita linjen: Avlägsna löst och infekterat horn. Applicera DigiDerm ™ Pasta på och runt det smittade området och skydda med en elastisk binda. Ta bort bandaget efter 5 - 7 dagar . Upprepa proceduren efter 4 - 6 veckor .

3 . STORLEK och PLATS för  KLÖVBADET

Rekommenderad fotbadsstorlek är: 300 cm ( längd ) x 80 cm ( bredd ) x 18 cm          ( höjd) . Med denna längd gör kon åtminstone två steg med varje klöv i badet . Ju längre fotbad, desto längre kontakttid med klövbadslösningen och desto bättre blir resultatet.

• För att förhindra att fotbadslösningen stänks ut ur fotbadet, kan sidopaneler placeras längs fotbadet.
• För att undvika att kon ” fuskar” och kliver vid sidan av badet så bör korridoren ha samma bredd som badet.
• Lämplig placering av ett fotbad är korridoren ut från mjölkningsrummet eller i utgången från roboten. Fotbad kan också placeras i en skapad passage någonstans i stallet där korna passerar till och från foderbordet. Tänk på att badet och korridoren bör ha samma bredd.
• Glöm inte att använda fotbad eller t.ex. en ryggspruta även för sinkor och ungdjur ! Det är vanligt att just dessa djur återinfekterar den mjölkande (och kontinuerligt behandlade) besättningen när sinkorma kommer tillbaka in i gruppen efter en längre tid utan klövbadsbehandling.

 

 

 4 . BEREDNING av klövbadslösningen   
• Starta badningen ca en vecka efter klövverkningen och den individuella behandlingen med DigiDerm  Pasta.
• Använd bara kranvatten till klövbadet. Vattenkvaliteten är då konstant och kontrollerad. Det är t.ex. viktigt att undvika höga halter av järn i vattnet.

Observera: ´Vatten-temperaturen skall vara sval och måste ligga väl under 40 ℃. Hög värme badet minskar effekten.

.• Bedöm var i 3-2-1 schemat du befinner dig ( se p. 6 ). Om det är ren underhållsbehandling du tänker utföra -fundera ut  hur många kopassager du tycker blir lämpligt för dig att göra innan du ska byta vatten (se p 7 ). Avgör därefter om du skall dosera Digiderm med 2 % eller om det i ditt fall räcker med 1 %. Kopparsulfat skall du alltid dosera med 2 %.     
• Exempel ; Räkna ut hur många liter / kg är 2 % DigiDerm ™ och 2 % kopparsulfat :
Ditt fotbad är  300 cm längd x 80 cm bredd x 11 cm fotbad lösning höjd ≈ 240 liter vatten = > 5 liter DigiDerm ™ och 5 kg kopparsulfat .
• Blanda DigiDerm ™ och kopparsulfat väl i en särskild hink och rör tills den löst sig. Använd inte denna hink för andra ändamål.
• Töm denna mix i fotbadet och fyll fotbadet med vatten och rör om tills alla ingredienser är väl blandade och upplösta.

• Fotbadslösningens höjd bör vara 10-12 cm för att väl täcka klövarna när kon passerar igenom badet.

5 . TEMPERATUR och  FÖRVARING
• Förvara DigiDerm ™ vid en temperatur över 0 ℃ . Temperatur under 0 ℃ kan orsaka kristallisering i DigiDerm ™. Detta förstör dock inte produkten så om den skulle frysa så värm bara upp Digiderm igen tills den åter nått en temperatur väl över 0. Produkten kan då igen användas utan problem.

 

6 . HUR OFTA bör  korna badas? 

 

För ett optimalt resultat rekommenderas följande badnings schema  ( 3-2-1 metoden)


 

Vecka 0                       Verka klövarna. Behandla infekterade klövar med  Digiderm Pasta i bandage under 5 dagar. 

Vecka 1-8                                  3 färska  klövbad per vecka  

Vecka 9-12                                2 färska klövbad per vecka

Vecka 13 o framåt         1 färskt klövbad per vecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   HUR LÄNGE  är ett klövbad effektivt ?

      

·        LATHUND utifrån ANTAL KOPASSAGER  vid Digiderm 2 % + kopparsulfat 2 %

Antal liter klövbadsvätska i badet

Antal effektiva kopassager

Antal kor i besättningen

Antal effektiva passager för  hela besättningen

100

200

60

3

150

300

60

5

150

300

100

3

200

400

200

2

 

 

·        LATHUND utifrån ANTAL KOPASSAGER  vid Digiderm 1 % + kopparsulfat 2 %

Antal liter klövbadsvätska i badet

Antal effektiva kopassager

Antal kor i besättningen

Antal passager av hela besättningen

100

100

60

1,7

150

150

60

2,5

150

150 

100

1,5

200

200

200

1

·        

·       Kontrollera med  PH –VÄRDET.  Genom att emellanåt kontrollera pH-värdet efter att alla kor passerat kan du kontrollera om lathunden ovan stämmer även i ditt fall eller om du kan/bör fräscha upp badet senare eller snabbare än enligt normalregeln ovan.  PH värdet ökar succesivt i takt med antalet  kopassager och mängden koskit I badet. PH-värdet bör inte överstiga 3.

Lackmus papper färg 

Mörk röd

Ljus röd

Djupt brandgul

Lätt brandgul

pH-värde

1

2

3

4

Badets kvalitet 

Effektivt

effektivt

Dags att fräscha upp  klövbadet

Ineffektivt

 

 

8. ATT TÄNKA PÅ

 

•Rengöring av klövarna 
• Det rekommenderas att om det är möjligt rengöra klövarna innan kon passerar genom fotbadet, tex genom spolning med vatten under mjölkningen  , exempelvis i mjölkgropen eller genom att använda ett för–bad  med enbart vatten.

• Kalk

• Kalk höjer pH – värdet i stallet och motverkar därigenom effekten av DigiDerm ™.
• Minimera därför användning  av kalk i stallet om du samtidigt badar med Digiderm.  Säkerställ att badet har ett PH värde på 3 eller lägre genom att testa badet med t.ex. ett lackmuspapper i fotbadet när alla kor har passerat.
        
 

• Järn (Fe) i vattnet

• Höga halter av järn i vattnet  kan förstöra effekten av kopparsulfatet i badet. Säkerställ därför att det vatten du använder i klövbadet inte är starkt järnhaltigt .