Asepto Star 6kg

Produkt nr.: GA07755
Pris exkl. moms: 377,00 kr
Pris (inkl. moms): 471,25 kr
Tillgänglighet: I lager

Kraftfullt rengöringsmedel mot beläggningar/biofilm – höga bakterietal! Asepto Booster är lösningen!
När diskprocessen fungerar bristfälligt eller det förekommit någon driftstörning bildas beläggningar i mjölkanläggning/gårdstank.
Börja alltid med att felsöka i diskprocessen för att lokalisera och åtgärda orsaken till beläggningar/biofilm innan du gör en disk med Asepto Booster.
Var uppmärksam på att den höga koncentrationen av klorhaltigt rengöringsmedel påverkar gummi och plast detaljer, det är inte lämpligt att rutinmässigt diska med Asepto Booster.
Vid problem med beläggningar från kalk eller mjölksten, komplettera med en syradisk (som löser upp mineraler)

Enkel vägledning till Booster disk
Koppla ur ordinarie dosering av diskmedel.
Beräkna förbrukning av 2 lit Asepto Booster per 25-30 liter vatten i huvuddisk.
När huvuddisken inleds, fyll på Asepto Booster samtidigt med fyllning av hetvatten.
Koppla in ordinarie dosering av diskmedel.
Det kommer att bildas skum under huvuddisken, kontrollera att allt skum är borta när eftersköljningen är klar. Det kan behövas manuell urspolning eller när det finns hetvatten är en syra disk att föredra.